Patrik Lönell har sedan 2001 varit skottinstruktör i innebandy med 51 olika på egen hand namngivna innebandyskott. Han har turnerat land och rike runt till ca 200 innebandyklubbar och vunnit framgång med en övertydlig pedagogik för hur man lär ut innebandyskott på bästa sätt till barn och ungdomar. Det har varit möjligt att boka två olika paket: “Skottutbildning för innebandyspelare” och “Skottutbildning för innebandytränare”. Nu har Patrik skapat en onlinekurs så att du oavsett var du befinner dig kan få gå onlinekursen “Skottutbildning för innebandytränare”. Det är tyngdpunkt på att förklara hur man utför respektive skott och hur man ska säga för att lära ut dem på ett smart sätt. Patrik Lönell håller på och bygger en Onlineplattform för att kunna ge onlinekursen. Beräknas vara klart till säsongen 2019/2020 i augusti/september 2019. (Håll utkik här på hemsidan!)

Patrik Lönell has since 2001 been a floorball shooting instructor in floorball with 51 different floorballs of his own. He has toured the country around 200 floorball clubs and gained success with a clear pedagogy on how to best teach floorball shots to children and young people. It has been possible to book two different packages: “Shooting training for floorball players” and “Shooting training for floorball coaches”. Now Patrik has created an online course so that wherever you are you can go the online course “Shooting training for floorball coaches”. The emphasis is on explaining how to execute each shot and how to say to teach them in a smart way. Patrik Lönell is in the process of building an Online Platform to provide the online course. Expected to be ready for the 2019/2020 season in August/September 2019. (Keep an eye on this website!)