SÖK BIDRAG VIA IDROTTSLYFTET

DIREKTLÄNK:
http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/


Idrottslyftet år 2017

Föreningsstödet

Föreningsstödet är en del av Idrottslyftet som fördelas till Svensk Innebandy centralt. Tanken är att alla satsningar efter projekttiden ska övergå till ordinarie verksamhet. Därför är det viktigt att föreningen redan från början har en långsiktig plan för det fortsatta arbetet.

Syftet med Idrottslyftet:
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet för Idrottslyftet:
Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år.

Det innebär att fokus ligger på skapa möjligheter till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ska utvecklas. Det ska vara en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor.
Förbundsstyrelsen har valt följande inriktningar för att nå upp till syftet och målet

För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggaren för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan.

Genom Idrottslyftet 2017 prioriterar vi följande områden:
•Föreningsutveckling
•Ledarutbildning
•Kvinnor med ledaruppdrag

Inom dessa huvudområden finns det i flera fall projekt som anordnas centralt från Svensk Innebandy och inom vissa områden även möjlighet att söka mer fritt utifrån föreningens behov.

Fokus under 2017 kommer att ligga på utveckla er verksamhet. I de fall där ni vill söka mer fritt är det bra om ni i god tid innan projektets tänkta start tar en kontakt med Hanna Sandberg som ansvarar för Idrottslyftet.