En sida för dig som vill få bättre innebandyskott“>

You will find all the shooting movies under “SHOOTING ACADEMY” and “AIRHOOKING ACADEMY” in the menu above.
Du hittar alla skottfilmerna under “SHOOTING ACADEMY” och “AIRHOOKING ACADEMY” i menyn ovan.

Floorball Shooting List_updated 20151105