TRÄNARUTBILDNING

51 innebandyskott_sve
TRÄNARUTBILDNING INNEBANDYSKOTT

”En tränare måste vara medveten om vilka olika typer av skott som finns och planera in avsluten i sina
övningar. Då utvecklas alla spelare maximalt och hela laget blir totalt sett mer målfarliga!
Det är en sak att visa hur man skjuter. Att faktiskt både förklara HUR man skjuter med ord och visa HUR
det går till – kräver en helt annan kunskap!” menar Patrik Lönell

Patrik erbjuder en egen specifik tränarutbildning för innebandytränare i hela Sverige. Under ett utbildningstillfälle får du som tränare fördjupade kunskaper, både teoretiskt och praktiskt i hur man skjuter ca 20 olika innebandyskott så att du i din tur kan instruera spelare i alla åldrar, involvera avslut i dina övningar på träningen, ställa krav på olika former av skott till dina spelare etc, kunna ta en enskild spelare åt sidan och undervisa i skotteknik och ge smarta tips.

Med SKOTTUTBILDNING FÖR INNEBANDYTRÄNARE ska få lära dig allt om innebandyskott tillsammans med innebandypionjären Patrik Lönell från Kalmar som vid proffstiden i Schweiz upptäckte att det fanns ett batteri med innebandyskott som inte hade några namn och som det sällan eller aldrig tränades på heller. Han satte därför namn på 51 skott och skapade konceptet ”Skottskolan” och har sedan 2001 åkt runt i Sverige och även andra länder och undervisat i skotteknik med sitt magiska koncept för att lära ut grundtekniken för innebandyskott. Den här dagen får du alltså djupdyka i skotteknik, lära dig att i din tur pedagogiskt lära ut grunderna för hur man undervisar innebandyspelare i hur man skjuter, mängder av skottövningar och användbara tips. Detta kommer sedan till mycket stor användning på träningarna och kommer garanterat ge resultat i matcher i form av ökad målskörd och framgång.

Skottutbildningen för innebandytränare är bokningsbar året runt. Ställ förfrågan till skottskolan@patriklonell.se. Ange hur många tränare du uppskattar och gärna förslag direkt på datum. (Tänk på att söka bidrag via SISU för utbildning.)

FLOORBALL SHOOTING EDUCATION FOR TRAINERS

”A coach must be aware of the different types of shots available, and schedule the shots in their
exercises. Then develop all players maximum and the whole team becomes overall more dangerous scorers.
It is one thing to show you how to shoot. Actually both explain how to shoot with words and show how
to – requires a completely different knowledge! ”says Patrik Lönell.

Patrik offers his own specific coaching for floorball coaches throughout Sweden and abroad. During a training session, you get in-depth knowledge, both theoretical and practical in how to shoot about 25 different floorball shots so that you in your turn can instruct players of all ages, involving termination of your exercises at the training, require different types of shots for your player, etc, be able to take a single player aside and teach shooting technology and provide intelligent hints.

With SHOOTING EDUCATION FOR FLOORBALL COACHES you’ll get to learn everything about floorball shots with floorball pioneer Patrik Lönell from Kalmar, Sweden. When Patrik was a professional player in Switzerland he discovered that there was a battery of floorball shots that had no name, and that it rarely or never were used during practice either. He therefore put the names of 38 shots and created the concept of ”Floorball Shooting Academy” and has since 2001 been touring in Sweden and other countries and taught floorball shooting technology with its magical concept to teach the basic techniques of floorball shots. With Patriks education in shooting technology you will learn how to teach the basics in how to teach floorball players how to shoot, lots of shots exercises and useful tips. You will experience great use of this knowledge in training and will surely deliver results in games and during practice.

Patrik Lönell´s SHOOTING EDUCATION FOR FLOORALL COAHCES are bookable in several ways. Ask for a inquiry by email skottskolan@patriklonell.se

Leave a Comment