ABOUT PATRIK LÖNELL

51 innebandyskott_eng

cropped-Sweden_top.jpg
cropped-Finland_top.jpg
cropped-Switzerland_top.jpg
cropped-CZECH-copy.jpg
Russia_top
cropped-Germany_top.jpg
Poland_top
cropped-France_top.jpg
cropped-Spain_top1.jpg
cropped-Brazil_top.jpg
cropped-Italy_top1.jpg
cropped-USA_top.jpg
cropped-Canada_top.jpg
cropped-China_top.jpg
Japan_top< cropped-Netherlands_top.jpg
Turkey_top
Egypt_top

[custom-facebook-feed]

SKOTTSKOLAN INNEBANDY med Patrik Lönell
Grundidén till Skottskolan Innebandy skapades av kalmarkillen Patrik Lönell som säsongen 2001/2002 var professionell innebandyspelare i Schweiz. Den första spelaren från staden Kalmar som blev utlandsproffs i innebandy och dessutom det första utlandsproffset i innebandy i den italiensktalande kantonen Ticino i Schweiz. Patrik började spela innebandy 1992 med Kvarnholmens IBF som då låg i division 6. Efter sex månader blev Patrik spelande tränare och tog sedan Kvarnholmen från div 6 till div 2 som spelande tränare på fem säsonger. Patrik var en tuff centertank och en av motståndarna fruktad målspruta som sällan gick mållös av planen. Wrister (det kvicka handledsskottet) var hans signum. Patrik var den drivande kraften i en sammanslagning av Kvarnholmens IBF och rivalen Lindsdals IBK som utmynnade i CL98 – Calmare Lindsdals Innebandy Club. Säsongen 2001/2002 blev han proffs i Schweiz och det var där, när han höll på med innebandy på heltid som idén till Skottskolan Innebandy grundlades. Innebandyskott sköts på målvakterna på alla möjliga olika sätt och från olika delar av offensiv planhalva. Problemet var att skotten inte hade några namn. Namngivet fanns ”dragskott, handledsskot och slagskott” resten hette bara ”skott”. Patrik tog därför initiativtet till att namnge 38 olika innebandyskott. För att kunna lära ut dem så måste de ha var sitt namn. Annars blir det väldigt svårt att härleda skotten och skottekniken. Så Patrik satte engelska namn på alla skotten, filmade dem och lade upp dem på en hemsida. Redan första året hade sidan 20 000 besökare från 50 länder. Behovet av denna kunskapen är jättestor och Patrik är en utmärkt pedagog och ambassadör för innebandysporten som sprider denna kunskapen. Syftet är inte att alla ska lära sig skjuta 38 olika skott för att bli kompletta som innebandyspelare. Men man ska som innebandyspelare kunna skjuta olika skott från olika situationer i matchen; från halva planen, kvickt avslut mitt i slottet, direktskott, med ryggen mot målet, från backhand, på volley, avslut bakom målet etc. Det här får man lära sig med Patrik Lönell som skottinstruktör vid ett lektionstillfälle hos din förening, eller sätt dig i lugn och ro och titta på filmklippen på denna hemsidan. Det finns inga genvägar till att bli en bra målskytt. Du måste träna, träna och åter träna.

English_small
FLOORBALL SHOOTING ACADEMY with Patrik Lönell
The basic idea for the Floorball Shooting Academy was created by the Swede Patrik Lönell who in season 2001/2002 was a professional floorball player in Switzerland. The first player from the city of Kalmar, who became foreign professional in floorball and also the first foreign-pro floorball player in the Italian-speaking canton of Ticino in Switzerland. Patrik started playing floorball 1992 Kvarnholmen IBF, which then lay in Division 6. After six months Patrik was player-coach and then took Kvarnholmen from div 6 to div 2 as player-coach in five seasons. Patrick was a tough center and by opponents feared top scorer. Wrister (his snappy wrist shot) was his strongest weapon. Patrik was the driving force in the merger of Kvarnholmen IBF and rival Lindsdals IBK that led to CL98 – Calmare Lindsdals Floorball Club. The season 2001/2002 he became pro in Switzerland and it was there when he was doing floorball full time as the idea for Floorball Shooting Academy was founded. Floorball Shots were shot on the goalkeepers on all sorts of different ways and from different parts of the offensive half of the field. The problem was that the shots had no name. Named were ”sweepshot, wristshot and slapshot” the rest was called just ”shot”. Patrik therefore took the initiative to name 38 different floorball shots. To be able to teach them – they must have a name. Otherwise it will be very difficult to derive the shots and shoot technology. So Patrick put English names of all the shots, filmed them and put them up on a website. Already the first year the page had 20 000 visitors from 50 countries. The need for this knowledge is huge and Patrik is an excellent educator and ambassador for the sport floorball who spread this knowledge. The aim is not that everyone should learn to shoot 38 different shots to be complete as floorball players. But a floorball player must know how to hit the net to score a goal; from half the field, quick release, from the backhand, volley shots, behind the net etc. Patrik Lönell is teaching this and it is possible to book him as a Floorball Shooting Instructor for your Floorball Club worldwide. Or the way in peace and quiet and watch movie clips on this website. There are no shortcuts to becoming a good scorer. You need to train, train and re-train.